Макс Иновейшънс предлага соларни панели с най-високо проверено качество TIER 1

Работим с утвърдени производители от САЩ и Япония, като предлагаме панели с последните модели клетки 182 мм и 210 мм в различни конфигурации на мощността от 450 до 665W. Всички соларни панели притежават CE, TUV, ISO, UL, IEC и PID сертификати, с гарантирано производство на енергия до 30 години. Нашият опит ще помогне на всеки клиент, битов или корпоративен да намери най-доброто решение за собствена соларна система.

СЕРТИФИКАТИ LEAPTON

Можете да рзгледате всички сертификати за соларни панели Leapton

СЕРТИФИКАТИ AMERISOLAR

Можете да рзгледате всички сертификати за соларни панели Amerisolar

ЗА НАС

В продължение на повече от 15 години „Макс Иновейшънс–МИ5“ разработва и реализира проекти свързани с опазване на околната среда, здравословният начин на живот и зелената енергия.

Опитът ни показа, че опазването на околната среда е напълно съвместимо с икономическата устойчивост и категорично е печелившото решение, гледайки в дългосрочен план.

Волята ни да гарантираме непрекъснатото подобряване на услугите, които предоставяме, съвместно с водещи световни партньори от САЩ и Япония е непреклонна, точно както и приоритът ни, да задоволим специфичните нужди на клиентите ни с точните решения.

ЕТАПИ НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ЕТАП 1

Предварително проучване

Предварително проучване на условията за изграждане на ФтЕЦ, изготвяне на предварителна оферта и анализ на инвестицията. Издаване на становище от съответното ЕРП.
Изисквания по чл. 24 от ЗЕВИ

  1. УПИ в регулация
  2. масивна сграда в имота, която има активна партида за консумация на електричество

Необходими документи

  1. искане по образец
  2. копие на скица на имота
  3. копие на документ за собственост/право на ползване
ЕТАП 2

Подаване на искане за изготвяне на скица с виза за проектиране на фотоволтаична централа в съответната община.

ЕТАП 3

Изготвяне на технически проект

Техническият проект се състои от конструктивна част и електрическа част. И двете части от проекта се изготвят от квалифицирани инженери с проектантска правоспособност в три екземпляра.

  • Конструктивната част трябва да включва описание за обекта, място на монтаж , конструктивни чертежи и специфики, препоръки и констатации относно конструкцията.
  • Електрическата част трябва да включва подробни данни за фотоволтаика, електротехнически специфики на централата и изисквания за монтажът ѝ.
ЕТАП 4

Съгласуване и издаване на разрешение за строеж от съответната община

ЕТАП 5

Доставка на оборудване и изграждане на ФЕЦ

На база на технически проект и предварително становище от ЕРП се изготвя и сключва договор между клиента и нас за доставка на оборудване, изграждане и пускане в експлоатация на ФтЕЦ.

ЕТАП 6

Уведомление за извършен монтаж

След приключване на изграждането клиентът подава към ЕРП Уведомление за успешно изграждане на обект.

ПОЛЕЗНО